top of page

Zakończenie projektu w Macedonii

W dniu 7 lutego 2019r.  w siedzibie Ministerstwa  Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii w Skopje, odbyło się uroczyste zakończenie realizowanego przez MGGP S.A. projektu.

W dniu 7 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii w Skopje, odbyło się uroczyste zakończenie realizowanego przez MGGP S.A. projektu o nazwie Opracowanie ortofotomap i wektoryzacja rolniczych pól zagospodarowania oraz wdrożenie oprogramowania Farm Register i Farm Accountancy Data Network i upgrade oprogramowania LPIS. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii.

W spotkaniu zamykającym projekt wzięli udział m.in. Ljupco Nikolovski, Minister Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii, Wojciech Tyciński, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Macedonii, Przedstawiciele ze strony Beneficjenta projektu oraz Przedstawiciele MGGP S.A.

Minister Ljupco Nikolovski podkreślił, że w efekcie projektu Ministerstwo otrzymało wiarygodne i dokładne dane, o rolnikach, w tym o posiadanych gruntach i hodowanych zwierzętach, a także o terenach rolnych w kraju. Podkreślił też, że dane o terenach rolnych i deklarowanych działkach rolnych zostały pozyskane w oparciu o ortofotomapę, zgodnie z przepisami europejskimi. W ocenie Ministra dane stanowiące rezultat projektu mogą być wykorzystywane przez inne instytucje, co zapewnia skuteczny mechanizm prowadzenia programu wsparcia finansowego w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie spotkania Zespół projektowy MGGP S.A. zaprezentował zebranym główne rezultaty projektu w podziale na dwa komponenty: fotogrametryczny oraz informatyczny. Spółka równolegle wykonała prace związane z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, wektoryzacją terenów rolnych dla całego kraju, aktualizacją warstwy deklarowanych parceli rolnych oraz prace związane z analizą funkcjonalności, opracowaniem i wdrożeniem systemów informatycznych: FR (ang. Farm Register), FADN (ang. Farm Accountancy Data Network), a także koordynacją upgrade-u systemu LPIS.

Projekt został zrealizowany dla 26 000 km2, czyli całej powierzchni Republiki Macedonii. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2016 r., po podpisaniu umowy z Ministerstwem Finansów Republiki Macedonii.
MGGP S.A., jako polska firma, czuje olbrzymią satysfakcję z uczestniczenia w tak ważnym projekcie dla Republiki Macedonii na drodze do jej integracji z Unią Europejską. Przy realizacji tego projektu ważne i pomocne dla nas było nasze doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z procesem przystąpienia Polski do UE.

bottom of page