top of page

Webinarium Builder, ZOPI, MGGP

Webinarium „Projektowanie - wyzwania w projektowaniu drogowym, kolejowym, gazowym".

W dniu 29 marca br. odbyło się webinarium współorganizowane przez MGGP S.A. Patronat medialny nad wydarzeniem objął wydawca miesięcznika Builder, organizator cyklicznego, corocznego programu edukacyjnego: BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS.
Tematem przewodnim spotkania było szeroko rozumiane projektowanie infrastruktury oraz współczesne wyzwania przed nim stojące. Webinar organizowany był w ramach partnerskiego wsparcia ZOPI, Hoogells Oleksiewicz, MGGP i Multiconsult dla Programu Dla Młodych Inżynierów.
Specjaliści MGGP S.A., którzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą ze słuchaczami studiów inżynierskich to: Tomasz Menducki - Menadżer ds. Przygotowania Inwestycji oraz Tomasz Śliz - Lider zespołu branży sanitarnej.
W swoim wystąpieniu zatytuowanym: „Wyzwania w projektowaniu kolejowym - perony”, Tomasz Menducki skupił się na nietypowych aspektach i problemach napotykanych w procesie projektowania peronów.
Z kolei osią przewodnią wystąpienia Tomasza Śliza „Sieć gazociągów wysokiego ciśnienia - od projektu do realizacji” było było przedstawienie zakresu prac na poszczególnych etapach inwestycji wraz z omówieniem założeń specustawy gazowej.
Obok naszych specjalistów webinar współtworzyli koledzy z firmy Multiconsult, zrzeszonej w ZOPI.

bottom of page