top of page

Trasa Łagiewnicka oddana do użytkowania mieszkańcom!

W dniu 27 sierpnia 2022 r., po czterech latach budowy oddano do użytkowania Trasę Łagiewnicką!

Trasa Łagiewnicka stanowi element trzeciej obwodnicy Krakowa. Z inwestycji skorzystają nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie komunikacji zbiorowej, rowerzyści i piesi.
Jak podkreślił Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, „(…) Inwestycja jest flagowym przykładem współpracy Miasta Krakowa z krajowymi i europejskimi instytucjami finansującymi. To nie tylko jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych w historii Krakowa, ale także bez wątpienia największe w dziejach miasta zadanie inżynierii lądowej”.
W ramach Trasy Łagiewnickiej zrealizowano odcinek drogowy o długości 3,5 km z czego ok. 2 km prowadzone jest w tunelach, 1,7 km trasy tramwajowej, 5 węzłów drogowych, 5,5 km infrastruktury rowerowej oraz rozległe tereny rekreacyjne.
MGGP S.A. świadczyła geodezyjną obsługę inwestycji, zaś generalnym wykonawcą był Budimex SA. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 840 mln zł.

bottom of page