top of page

Podpisanie umowy na największy projekt kolejowy

W dniu 7 stycznia na stacji kolejowej Podłęże (wojew. małopolskie), Konsorcjum, w składzie MGGP S.A. Egis Rail SA i Egis Poland Sp. z o.o., podpisało umowę z PKP PLK S.A.

W dniu 7 stycznia na stacji kolejowej Podłęże (wojew. małopolskie), Konsorcjum, w składzie MGGP S.A., Egis Rail S.A. i Egis Poland Sp. z o.o., podpisało umowę z PKP PLK S.A. na przygotowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia wykupu gruntów, dokumentacji przetargowej, a także pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności licznych przedstawicieli rządu i samorządu terytorialnego, m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, przedstawicieli Inwestora oraz Konsorcjum realizującego umowę.
Minister Infrastruktury podkreślił, że „nowoprojektowana linia będzie najdłuższą nowa linią kolejową w Polsce od kilkudziesięciu lat”, natomiast Prezes PLK Ireneusz Merchel, że „zawarta dzisiaj umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest największą w historii polskiej kolei pod względem zakresu”.

Nowa trasa będzie wymagała budowy 58,47 km linii kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów i ponad 30 wiaduktów. Natomiast modernizacja istniejącej linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sącz obejmie 74,5 km linii kolejowych, a także budowę/przebudowę licznych obiektów inżynierskich.

Inwestycja ta przyniesie korzyści zarówno dla Polski poprzez m.in. poprawę połączeń regionów południowej Małopolski oraz komfortu i czasu podróży pasażerów jak również korzystnie wpłynie na transport międzynarodowy między południem a północą Europy na osi Bałtyk - Bałkany - Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska.
Zadanie pn. "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze" jest realizowane w latach 2018 - 2021. Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Realizację nowego projektu kolejowego, o tak wielkiej skali, rozpoczynamy z poczuciem, że to projekt na miarę ambicji MGGP S.A. i jej Zespołu.

bottom of page