top of page

Pierwsza decyzja dla Baltic Pipe

Decyzją z dnia 15 maja br. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję lokalizacyjną na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Goleniów – Lwówek, komponentu Projektu Baltic Pipe.

Decyzją z dnia 15 maja br. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję lokalizacyjną na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Goleniów – Lwówek, który jest jednym z komponentów Projektu Baltic Pipe mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii, a tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jest to pierwsza decyzja lokalizacyjna uzyskana dla projektu Baltic Pipe,. Jak podkreślił wojewoda „inwestycja docelowo umożliwi stworzenie nowej drogi dla dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich”. Decyzja została wydana na rzecz Inwestora, czyli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Gazociąg Goleniów-Lwówek będzie liczył ok. 191 km, jego nominalna średnica wyniesie 1000 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa. Wykonawcą projektu gazociągu jest MGGP S.A., która odpowiadać będzie również za sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji.

Więcej informacji:
https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/baltic-pipe
https://biznesalert.pl/gaz-system-baltic-pipe-goleniow-lwowek/
https://www.baltic-pipe.eu/

bottom of page