Odbiór techniczny na Gazociągu Hermanowice - Strachocina

28 listopada 2019 r. miał miejsce Odbiór Techniczny nadzorowanej przez MGGP S.A. budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina. Zakończony etap prac budowlanych.

W dniu 28 listopada 2019 r. miał miejsce Odbiór Techniczny nadzorowanej przez MGGP S.A. budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina. Wydarzenie to zakończyło etap prac budowlanych, kolejnym etapem będzie nagazowanie gazociągu.
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM S.A., będącego Inwestorem tego zadania, a także Nadzór Inwestycyjny MGGP S.A., Nadzór Autorski ILF, Przedstawiciele Wykonawcy Robót Budowlanych PGNiG Technologie.
Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej oraz sprawdzenia dokumentacji, uznając, że instalacja jest gotowa do nagazowania i rozruchu.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA