top of page

Nowy kontrakt MGGP S.A. dla Gaz-System

6 grudnia MGGP S.A. podpisała umowę z operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego.

6 grudnia MGGP S.A. podpisała umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim”.
Trasa projektowanego gazociągu o długości 53 km przebiegać będzie w przeważającej części wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i stanowi ważny element wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

MGGP S.A. obecnie uczestniczy w strategicznych inwestycjach gazowych jako projektant lub inżynier kontraktu na łącznie ponad 600 km gazociągów.

bottom of page