Nowy kontrakt MGGP S.A.

25 września MGGP S.A. podpisała umowę z PKP PLK S.A. na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-18.

25 września MGGP S.A. podpisała umowę z PKP PLK S.A. na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-18: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I”. To kluczowa inwestycja dla poprawy przepustowości warszawskiego węzła kolejowego i podniesienia standardu obsługi podróżnych.

W ramach projektu wybudowane zostaną m.in. przystanek osobowy Warszawa Stalowa i nowe przejście podziemne. Projekt obejmie również m.in. roboty na torach, wymianę sieci trakcyjnej i nawierzchni torowej, budowę przejścia pieszo-rowerowego oraz rehabilitację dwóch wiaduktów.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności m.in. Andrzeja Bittela – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. MGGP S.A. reprezentował Dyrektor Jerzy Szot.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA