MGGP S.A. członkiem Railway Business Forum

W marcu 2022 r. MGGP S.A. dołączyła do RFB.

Railway Business Forum to związek pracodawców, który działa na rzecz integracji środowiska kolejowego. Jego działania skupiają się m.in.
na diagnozowaniu problemów branży i tworzeniu rekomendacji, pracach na rzecz równego traktowania kolei z innymi środkami transportu, propagowaniu nowych inwestycji, monitorowaniu otoczenia branży kolejowej w zakresie nowych ustaw i przepisów oraz tworzeniu racjonalnego prawa.
Organizacja bierze udział w pracach Forum Inwestycyjnego przy PKP PLK, w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Infrastruktury oraz w konsultacjach społecznych. Dba o wizerunek kolei w mediach. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i spółek kolejowych w relacjach ze związkami zawodowymi, organami władzy i administracji państwowej oraz europejskiej.
Do organizacji należy około 100 firm, od niedawna także MGGP S.A.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA