top of page

Konferencja „Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi”

W dniu 24 września 2021 r. w Krakowie odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich oraz Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi”.

Konferencji patronowali: Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, PGW WP, Ministerstwo Infrastruktury i redakcja czasopisma Gospodarka Wodna. MGGP S.A. była głównym sponsorem tego wydarzenia.
Konferencja, która odbyła się w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR przy ul. Balickiej, prowadzona była w systemie hybrydowym – część uczestników prezentowała swoje osiągnięcia online, część uczestniczyła w obradach bezpośrednio. Referat wprowadzający dotyczący analizy ryzyka w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych wygłosił prof. dr hab. inż. Beniamin Więzik, a następnie w 3 sesjach referatowych i sesji posterowej wysłuchaliśmy w sumie 30 wystąpień osób reprezentujących różne polskie ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty badawcze).
W ramach tej konferencji nie zabrakło wystąpienia przedstawiciela MGGP S.A. – mgr inż. Pawła Madeja, który zaprezentował referat pt. „Problemy z wykorzystaniem metod habitatowych do opracowania formuły hydrologicznej umożliwiającej wyznaczenie przepływu środowiskowego korytowego” (współautor Jerzy Grela). Referat ten był efektem prac prowadzonych przez MGGP S.A. w latach 2017 – 2018 w projekcie pt. „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”.
Streszczenia wystąpień zostały przygotowane przez autorów przed Konferencją i dostarczone uczestnikom w formie tzw. „Księgi streszczeń”. Natomiast pełna publikacja naszego referatu planowana jest w jednym z najbliższych numerów Wydawnictwa UR „Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus”.

bottom of page