Kolejny odcinek S17 oddany do użytku

W dniu 23 grudnia 2019 r. GDDKiA w Lublinie oddała do użytku kolejny odcinek drogi S17, liczący ok. 13 km, od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina.

W dniu 23 grudnia 2019 r. GDDKiA w Lublinie oddała do użytku kolejny odcinek drogi S17, liczący ok. 13 km, od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina.
W ramach inwestycji powstały m.in. wiadukt w ciągu linii kolejowej Skierniewice – Łuków, wiadukt nad linią kolejową Krusze – Pilawa, kładka dla pieszych w Puznówce, przejścia dla zwierząt (w tym dwa górą nad S17).
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje MGGP S.A., a Wykonawcą robót budowlanych jest Budimex S.A. Inwestorowi i Wykonawcy gratulujemy i dziękujemy za profesjonalną współpracę.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA