top of page
Grupa MGGP jest wiodącą polską grupą inżynieryjną. Oferuje usługi z zakresu konsultingu, projektowania oraz geoinformacji. Korzystając z zaawansowanych technologii dostarcza kompleksowe, indywidualne rozwiązania opracowane przez doświadczonych specjalistów. Od początku działalności Grupa zrealizowała projekty w ponad 20 krajach.

Co nas wyróżnia?

Synergia sukcesu

Działalność spółek Grupy skoncentrowana jest wokół kilku odrębnych obszarów rynkowych, pomiędzy którymi zachodzą liczne procesy synergii. Świadomie je wykorzystujemy, a dzięki integracji działań osiągamy znacznie lepsze wyniki. Takie podejście bezpośrednio wpływa na maksymalizację wartości i opłacalnych rozwiązań oferowanych naszym Klientom.

Kompleksowe podejście

Zapewniamy szeroki wybór usług konsultingowych, projektowych, wykonawczych i zarządzania inwestycjami. Z powodzeniem realizujemy je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, do których należą m.in.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, telekomunikacja, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo i leśnictwo.

Dynamiczny rozwój

Działalność rozpoczęliśmy w 1998 roku, kiedy w wyniku połączenia czterech spółek cywilnych, powstała firma MGGP S.A. Dziś, po ponad 20 latach działalności, osiągnęliśmy pozycję lidera rynku w kluczowych, obsługiwanych przez nas branżach. Zbudowaliśmy markę, która godnie rozwija i promuje polską myśl inżynieryjną, także na arenie międzynarodowej.

Dedykowane rozwiązania

Zróżnicowane potrzeby naszych klientów stale motywują nas do rozbudowy zaplecza technologicznego i tworzenia indywidualnych rozwiązań, a także pełniejszego wykorzystania najcenniejszego kapitału Grupy, którym są ludzie. Dzięki temu oferujemy naszym Klientom szerokie spektrum usług.

Ponad 1000 ekspertów

Dysponujemy olbrzymim potencjałem kadrowym, który zdolny jest realizować skomplikowane i wielobranżowe projekty. Nasz zespół składa się z ponad 1000 specjalistów. Wieloletni dorobek naszych najlepszych ekspertów, stałe pogłębianie wiedzy i korzystanie z innowacyjnych rozwiązań pozwala nam z powodzeniem osiągać założone cele.

Ponad 3000 inwestycji

Zrealizowaliśmy zadania o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł, z których znaczną część stanowiły złożone i wieloetapowe projekty. Zapewniamy pełen zakres usług: od fazy koncepcyjnej, poprzez planowanie, wykonanie projektów technicznych, zarządzanie i nadzór, aż po oddanie inwestycji  do użytkowania. Nasze realizacje kształtują życiową przestrzeń człowieka i ułatwiają codzienne funkcjonowanie milionom ludzi.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej o kluczowym znaczeniu dla przyśpieszenia rozwoju i konkurencyjności gospodarki.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie sieci wodociągowych, elektroenenergetycznych i gazowych, zapewniając również wsparcie w późniejszej eksploatacji sieci przesyłowych, co przekłada się na ich sprawne działanie i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

GOSPODARKA WODNA

I ŚRODOWISKO

Specjalizujemy się w realizacji projektów skierowanych na ochronę zasobów przyrodniczych i utrzymanie ciągłości funkcjonowania środowiska. W ramach tej dziedziny wykonujemy również opracowania planistyczne, ekspertyzy i analizy środowiskowe wspierające procesy inwestycyjne.

GEOINFORMACJA

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego niezbędne są odpowiednie dane dotyczące inwestycji i jej otoczenia. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, opracowaniu i analizie danych przestrzennych. 

JESTEŚMY MOCNI NASZĄ ENERGIĄ,
NASZYM UMYSŁEM, NASZĄ PASJĄ!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CZEKAMY NA CIEBIE!

bottom of page